WYMAGANIA NA STOPNIE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          HOME

7 kyu (nowe)

W nagrodę: pas żółty z jedną pomarańczową belką

Podstawowe umiejętności i wiadomości:

 1. Teoria:
 2. Ojigi – ukłony:
  • ritsu-rei (tachi-rei) – ukłon wysoki,
  • zarei – ukłon niski w siadzie zazen.
 3. Kamae (shisei) - postawy z trzymaniem rąk w gotowości do walki:
  • shisenhontai – postawa frontalna,
  • hidari-shisentai (hidari-sankakutai) – lewa postawa,
  • migi-shisentai (migi-sankakutai) – prawa postawa,
  • jigotai (hidari, migi) – postawa obronna lewa, prawa.
 4. Shintai – poruszanie się:
  • tsugi-ashi – krok dostawny (w przód, w tył, w prawo, w lewo),
  • ayumi-ashi – krok przestawny posuwisty(-”-),
  • tobi-konde – szybki podwójny krok (od-, do-, prze-skok),
  • tai-sabaki – obroty ciała (1/4, 1/2 obrotu).
 5. Ukemi-waza – pady:
  • koho-ukemi (ushiro-ukemi) pad w tył,
  • yoko-ukemi – pad w bok hidari, migi,
  • zempo-ukemi – pad w przód (prosty i kołyskowy).
 6. Chugaeri-waza - przewroty:
  • ushiro-chugaeri – przewrót w tył,
  • mae-chugaeri – przewrót w przód (do leżenia i pozycji stojącej),
  • renzoku-ukemi-chugaeri – pady i przewroty kombinowane.
 7. Nage-waza – rzuty:
  • uki-goshi - rzut przez małe biodro,
  • o-goshi – rzut przez duże biodro,
  • goshi-guruma – rzut z przetoczeniem przez biodro,
  • de-ashi-barai – rzut przez zahaczenie wystawionej nogi (nauczenie w stopniu podstawowym).
 8. Atemi-waza – atakowanie miejsc wrażliwych na ciele:
  1. kin-geri – kopnięcie grzebietem stopy, na wprost
  2. seiken-tsuki – cios prosty nasadą pięści
  3. hiji-ate – cios łokciem
 1. Ne-waza – walka na ziemi:
  1. kesa-gatame – trzymanie opasujące,
  2. makura-kesa-gatame – trzymanie opasujące z podkładką.

Techniki jiu jitsu – goshin-ryu:

 1. Ryote-dori-ryote-mochi - uwalnianie rąk z chwytu oburęcznego:
  • uwalnianie rąk uchwyconych dwiema rękami w górze w dole,
  • uwolnienie rąk wykręconych dwiema rękami na plecy przez uderzenie stopą w kolano przeciwnika.
 2. Katate-dori-ryote-mochi – uwalnianie ręki z chwytu oburęcznego:
  • uwolnienie ręki uchwyconej oburącz w górze i w dole.
 3. Katate-dori-katate-mochi - uwalnianie ręki z obchwytu jednorącz:
  • uwolnienie ręki uchwyconej jednorącz w dole przez obrót na zewnątrz i kontratak łokciem,
  • uwolnienie ręki uchwyconej jednorącz w dole z przeciwległej strony przez obrót na zewnątrz i uderzenie wolną ręką w nadgarstek przeciwnika.
 4. Mae-tai-ryote-mochi – uwalnianie się z obchwytu tułowia z przodu:
  • uwolnienie się z obchwytu tułowia z przodu przez naciskanie kantem dłoni pod nos,
 5. Ushiro-tai-ryote-mochi – uwalnianie się z obchwytu tułowia z tyłu:
  • uwalnianie się z obchwytu tułowia z tyłu przez uderzenie pięścią w grzbiet ręki przeciwnika,
  • uwolnienie się z obchwytu tułowia z tyłu przez poderwanie rękami nogi przeciwnika i wykonanie dźwigni na stopę – ashi-kubi-garami.
 6. Atame-mochi – uwalnianie głowy z uchwytu pod pachą:
  • gdy przeciwnik stoi z boku przez naciskanie pod nos i poderwanie nogi.
 7. Kaminoke-mochi – uwalnianie się z chwytów za włosy:
  • uwolnienie się z chwytu za włosy z przodu przez wykonanie dźwigni na staw nadgarstkowy i obalenie przeciwnika w przód.
 8. Waki-ashi-geri – obrona przed kopnięciem:
  • prostą nogą z przodu przez poderwanie nogi w górę i obalenie – sukui-uke.
 9. Kubi-jime-ryote-mochi - obrona przed duszeniem:
  • oburącz z przodu przez zbicie uchwytu, uderzając ramionami z góry.
 10. Obrona przed ciosem pięścią:
  • prostym w twarz przez wykonanie bloku krzyżowego górnego (jodan-juji-uke) i kontrataku pięścią.

Umiejętności uzupełniające:

 1. Boheki - zasłony(przegrody) – przed zaskakującym atakiem:
  • przez uniesienie dłoni otwartych rąk przed głowę,
  • przez uniesienie otwartych rak grzbietami przed głowę,
  • przez uniesienie pięści przed głowę (dłonie do środka).
 2. Uke-waza - bloki:
  • blok krzyżowy w dole – gedan-juji-uke(otwarte dłonie),
  • blok krzyżowy w górze – jodan-juji-uke(dłonie otwarte).
 3. Łączenie rąk podczas obchwytów:
  • zamek,
  • klin,
  • haczyk,
  • przeplatanie palców,
  • wydłużony zamek.
 4. Pozycje siedzące:
  • zazen – siad klęczny medytacyjny,
  • kekka – siad skrzyżny (agura).
 5. Dodatkowe:

Minimalny okres treningowy na 7 KYU: 3 miesiące

Test sprawności fizycznej

 

6 kyu (nowe)

 Podstawowe umiejętności i wiadomości:

 1. Teoria:
 2. Nage-waza - rzuty:
  • o-soto-gari – rzut przez duże zewnętrzne podcięcie nogi,
  • tai-otoshi – rzut z obniżeniem ciała,
  • seoi-otoshi – rzut przez bark z obniżeniem,
  • de-ashi-barai – rzut przez zahaczenie wystawionej nogi (dobre opanowanie).
 3. Ne-waza - walka na ziemi:
  • kata-gatame – trzymanie barkowe,
  • ushiro-kesa-gatame – odwrotne trzymanie opasujące,
  • ude-hishigi-juji-gatame – dźwignia krzyżowa na rękę prostą w leżeniu tyłem.
 4. Atemi-waza - atakowanie miejsc wrażliwych na ciele:
  • mae-geri – kopnięcie na wprost
  • hiza-geri – kopnięcie kolanem

Techniki jiu jitsu – goshin-ryu:

 1. Mae-tai-ryote-mochi – uwalnianie się z obchwytu tułowia z przodu:
  • przez naciskanie dłonią na twarz.
  • uwolnienie się z obchwytu tułowia z przodu przez wykonanie rzutu przez nogę (odm. tai-otoshi).
 2. Ushiro-tai-ryote-mochi - uwalnianie się z obchwytu tułowia z tyłu:
  • przez rozrywanie palców.
  • ręce uchwycone – przez uchylenie się w bok i uderzenie łokciem w brzuch przeciwnika – hiji-ate.
 3. Atama-mochi - uwalnianie głowy z obchwytu pod pachą:
  • gdy przeciwnik stoi z boku przez podcięcie jego nogi z tyłu,
  • gdy przeciwnik stoi na przeciw – przez rzucenie go w tył z podcięciem nogi – o-soto-gari.
 4. Ki-mochi - uwalnianie się z chwytów za ubranie:
  • jedną ręką za ubranie z przodu przez wykonanie dźwigni nadgarstkowej (gyaku-te-kubi) ramieniem.
 5. Waki-ashi-geri – obrona przed kopnięciem:
  • prostą nogą z przodu przez wykonanie bloku krzyżowego – gedan-juji-uke i pchnięciem stopą w kolano.
 6. Kubi-jime-ryote-mochi - obrona przed duszeniem:
  • oburącz z przodu przez uderzenie z dołu w łokieć przeciwnika i kontratak łokciem przeciwnej ręki,
  • oburącz w leżeniu tyłem gdy przeciwnik klęczy za głową przez odepchnięcie go nogą w tył.
 7. Atama-ateru - obrona przed uderzeniem głowa:
  • z przodu przez uderzenie kolanem w twarz – hiza-ate.
 8. Waki-ken-tsuki – obrona przed ciosem pięścią:
  • z boku przez wykonanie rzutu przez biodro – o-goshi.
 9. Jo-dori – obrona przed uderzeniem kijem:
  • z góry przez wykręcenie ręki przeciwnika dołem do tyłu – ude-osae.
 10. Dobre opanowanie technik z zakresu 7. KYU

Umiejętności uzupełniające:

 1. Uke-waza – bloki:
  • age-uke blok wznoszący się (z otwartą dłonią).
 2. Kyokugei – akrobatyka:
  • stanie na głowie i na rękach -> Headstand
  • mostek na głowie i na rękach

 
Minimalny okres treningowy na 6 KYU: 3 miesiące

Test sprawności fizycznej

 

5 kyu (nowe)

W nagrodę: pas żółty z trzema pomarańczowymi belkami

Podstawowe umiejętności:

 1. Nage-waza – rzuty:
  • seoi-nage – rzut przez bark,
  • ashi-guruma – rzut przez nogę w przód,
 2. Ne-waza - walka na ziemi:
  • ude-garami – 2 wersje – dźwignia barkowa na zgiętą rękę,
  • waki-gatame – dźwignia łokciowa pod pachą stojąc,
  • yoko-shiho-gatame – boczne trzymanie czworoboczne.
 3. Atemi-waza - atakowanie miejsc wrażliwych na ciele:
  • tegatana-ate(shuho) – cios zewnętrznym kantem otwartej dłoni (od zewnątrz i od wewnątrz),
  • tettsui-ate – cios kantem ściśniętej pięści(żelazny młot),
  • kakto-ate – cios piętą.

Techniki jiu jitsu – goshin-ryu:

 1. Ushiro-tai-ryote-mochi – uwalnianie się z obchwytu tułowia z tyłu:
  • przez zastosowanie dźwigni łokciowej i nadgarstkowej - gyaku-waki-gatame,
  • przez wykonanie rzutu przez bark - seoi-nage.
 2. Atama-mochi - uwalnianie głowy z chwytu pod pachą:
  • gdy przeciwnik stoi na przeciw – przez rzucenie go w tył za siebie.
 3. Kaminoke-mochi – uwalnianie się z chwytu za włosy:
  • z przodu przez wykonanie dźwigni na staw łokciowy – w pozycji stojącej – waki-gatame.
 4. Kubi-jime-ryote-mochi – obrona przed duszeniem:
  • oburącz z boku przez zbicie ramieniem z góry chwytu przeciwnika i kontratak łokciem tą samą ręką.
 5. Jo-dori – obrona przed uderzeniem kijem:
  • z góry przez wykonanie rzutu przez bark seoi-nage.
 6. Kubi-jime-ryote-mochi - obrona przed duszeniem:
  • w leżeniu tyłem, gdy przeciwnik klęczy z boku przez wykonanie dźwigni łokciowej – ne-waki-gatame.
 7. Dobre opanowanie technik z zakresu 6. KYU

Umiejętności uzupełniające:

 1. Uke-waza – bloki:
  • soto-uke – blok z zewnątrz do wewnątrz,
  • otoshi-uke – blok z góry w dół.
 2. Kyokugei – akrobatyka:
  • kołyska w przód z klęku z rękami założonymi na plecy,
  • kołyska w przód z postawy stojącej z rękami założonymi na plecy przez
   pośrednie wykonanie klęku.

 

Minimalny okres treningowy na 5 KYU: 4 miesiące

Test sprawności fizycznej

 

 

4 kyu (nowe)

W nagrodę: pas pomarańczowy

Podstawowe umiejętności:

 1. Nage-waza - rzuty:
  • morote-seoi-nage – oburęczny rzut przez bark
  • o-guruma – rzut z przetoczeniem przez udo
  • ushiro-goshi – rzut biodrowy w tył (kontr rzut)
  • morote-gari – rzut przed podcięcie rękami obu nóg przeciwnika
  • sukui-nage
 2. Ne-waza – walka na ziemi:
  • hadaka-jime – gołe duszenie 2 odmiany.
 3. Atemi-waza – atakowanie miejsc wrażliwych na ciele:
  • uraken-uchi – cios grzbietem pięści.
  • ushiro-geri – kopnięcie w tył

Techniki jiu jitsu – goshin-ryu:

 1. Mae-tai-ryote-mochi - uwalnianie się z obchwytu tułowia z przodu:
  • przez obalenie przeciwnika w tył skręcając jego głowę hachi-mawashi,
  • przez poderwanie rękami nóg przeciwnika – morote-gari.
 2. Ushiro-tai-ryote-mochi – uwalnianie się z obchwytu tułowia z tyłu:
  • przez wykonanie rzutu z poderwaniem rękami nóg przeciwnika – sukui-nage.
 3. Atama-mochi – uwalnianie głowy z obchwytu pod pachą:
  • gdy przeciwnik stoi z boku wykonując rzut przez bark seoi-nage.
 4. Kaminoke-mochi - uwalnianie się z chwytu za włosy:
  • z przodu przez obalenie przeciwnika wykręcając jego rękę przez – kote-gaeshi.
 5. Ki-mochi - uwalnianie się z chwytów za ubranie:
  • jedną ręką za ubranie z przodu przez wykonanie dźwigni nadgarstkowej do wewnątrz – kote-gaeshi i obalenie przeciwnika w tył,
  • oburęcznego z tyłu przez uderzenie stopą w brzuch przeciwnika ushiro-geri.
 6. Ne-waki - obrona w pozycji leżącej przed przeciwnikiem stojącym:
  • obrona w pozycji leżącej bokiem przez uderzenie nogą w kolana przeciwnika i obalenie go w tył,
  • przez uderzenie nogą w zgięcie podkolanowe nóg przeciwnika, obalenie go w przód i wykonanie dźwigni na nogę.
 7. Waki-ashi-geri - obrona przed kopnięciem:
  • ruchem zamachowym z boku przez obalenie przeciwnika w przód i zastosowanie dźwigni na nogę – ashi-dori-garami.
 8. Taiho-waza - chwyty transportowe:
  • prowadzenie przeciwnika przez wykonanie dźwigni łokciowej na własnym przedramieniu z trzymaniem za swoje ubranie – ude-hishigi,
  • prowadzenie przeciwnika przez wykonanie dźwigni łokciowej na własnym przedramieniu z trzymaniem za rękę przeciwną – ude-hishigi.
 9. Kubi-jime-ryote-mochi - obrona przed duszeniem:
  • oburącz z przodu przez uchwycenie i wyginanie palców rąk przeciwnika – gyaku-yubi.
 10. Atama-ateru – obrona przed uderzeniem głową:
  • z przodu przez uderzenie łokciem w twarz przeciwnika od dołu – hiji-ate.
 11. Waki-ken-tsuki - obrona przed ciosem pięścią:
  • z przodu przez wykonanie dźwigni łokciowej pod pachą – waki-gatame.
 12. Dobre opanowanie technik z zakresu 5. KYU

Umiejętności uzupełniające:

 1. Uke-waza – bloki:
  • tegatana-uke – blok zewnętrznym kantem otwartej dłoni,
  • teisho-uke – blok podstawą dłoni.
 2. Kyokugei – akrobatyka:
  • przewrót w przód (sposobem gimnastycznym) ze stania na rękach -> Handstand
  • sprężyk po padzie w tył -> Kip up

 

Minimalny okres treningowy na 4 KYU: 6 miesięcy

Test sprawności fizycznej

3 kyu (nowe)

W nagrodę: pas zielony

Podstawowe umiejętności:

 1. Nage-waza - rzuty:
  • kata-guruma – rzut przez plecy
  • tomote-nage – rzut po łuku przez siebie w tył
  • o-uchi-gari – rzut przez duże wewnętrzne podcięcie nogi.
  • harai-goshi – rzut biodrowy zagarniający.
  • ko-uchi-gari – rzut przez małe podcięcie wewnętrzne.
 2. Ne-waza – walka na ziemi:
  • kata-juji-jime – jednostronne duszenie krzyżowe
  • nami-juji-jime – naturalne duszenie krzyżowe (nachwytem),
  • gyaku-juji-jime – odwrotne duszenie krzyżowe (podchwytem).
 3. Atemi-waza – atakowanie miejsc wrażliwych na ciele:
  • nukite-ate – pchnięcie (szturchnięcie) końcami złączonych palców ręki,
  • nihon-nukite-ate – pchnięcie dwoma palcami,
  • ippon-nukite – pchnięcie jednym palcem.
  • znajomość miejsc wrażliwych na uciski (10 miejsc),
  • uciskanie miejsc wrażliwych na ciele palcami (10 miejsc).
  • haito-ate – cios wewnętrzną krawędzią otwartej dłoni,
  • yoko-geri – kopnięcie w bok,
  • kansetsu-geri – kopnięcie w zgięcie kolanowe

Techniki jiu jitsu – goshin-ryu:

 1. Atama-mochi - uwalnianie głowy z uchwytu pod pachą:
  • gdy przeciwnik stoi na przeciw przez poderwanie jego nóg rękami (morote-gari) i wykonanie dźwigni na stopę pod pachą – ashikubi-dori-gatame.
 2. Kaminoke-mochi - uwalnianie się z chwytów za włosy:
  • z tyłu przez wykonanie dźwigni na staw łokciowy pod pachą – waki-gatame.
 3. Ki-mochi - uwalnianie się z chwytów za ubranie:
  • oburęcznego z przodu przez zbicie uchwytu ramieniem z góry (i kontratak łokciem przeciwnej ręki w tułów przeciwnika – hiji-ate,
  • jedną ręką z tyłu przez wykonanie obrotu i uderzenie stopą w biodro – yoko-geri.
 4. Ne-waki – obrona w pozycji leżącej przed przeciwnikiem stojącym:
  • obrona w pozycji leżącej tyłem przez uderzenie stopą w brodę przeciwnika zbliżającego się od strony głowy.
 5. Waki-ashi-geri - obrona przed kopnięciem:
  • obrona przed ciosem kolanem z przodu przez skręcenie nogi i obalenie przeciwnika w bok i zastosowanie dźwigni na stopę pod pachą – ashikubi-dori-gatame,
  • obrona przed kopnięciem w tył – ushiro-geri – przez poderwanie nogi w górę i kontratak stopą w zgięcie podkolanowe – kansetsu-geri.
 6. Taiho-waza – chwyty transportowe:
  • prowadzenie przeciwnika przez wykręcenie jego zgiętej ręki przed sobą – ude-kujiki-ushiro-garami.
 7. Kubi-jime-ryote-mochi - obrona przed duszeniem:
  • oburącz z tyłu przez uchwycenie i wyginanie palców rąk przeciwnika – gyaku-yubi.
 8. Waki-ken-tsuki – obrona przed ciosem pięścią:
  • obrona przed różnymi ciosami przez kontratak stopą w kolano przeciwnika – yoko-geri.
 9. Jo-dori - obrona przed uderzeniem kijem:
  • z góry przez wykonanie rzutu przez plecy - kata-guruma.
 10. Tanto-dori - obrona przed ciosem nożem:
  • obrona przed ciosem nożem z góry przez wykonanie bloku lewą ręką i rzutu – seoi-nage.
  • z góry przez wykonanie bloku lewę ręką i założenie klamry prawą – ude-garami.
  • z góry przez wykonanie bloku prawą i założenie klamry lewą ręką – ude-garami.
  • z dołu przez wykręcenie ręki na plecy – kuzure-ude-garami.
  • z góry przez uchwycenie w obie dłonie ręki przeciwnika i wykonanie dźwigni – waki-gatame.
 11. Kenju-mochi - obrona przed zagrożeniem pistoletem:
  • z przodu przez zbicie go do wewnątrz i wykonanie dźwigni łokciowej – waki-gatame.
  • z przodu przez wybicie go w górę.
 12. Dobre opanowanie technik z zakresu 4. KYU

Umiejętności uzupełniające:

 1. Uke-waza - bloki:
  • tegatana-kake-uke – blok zewnętrznym kantem dłoni z zahaczeniem,
  • uchi-uke – blok od wewnątrz na zewnatrz.
 2. Kyokugei – akrobatyka:
  • przerzut w bok (gwiazda) -> Cartwheel
  • przeskok w przód i w tył przez kij trzymany oburącz przed sobą.

Minimalny okres treningowy na 3 KYU: 6 miesięcy

Test sprawności fizycznej

 

2 kyu (nowe)

W nagrodę: pas niebieski

Podstawowe umiejętności:

 1. Nage-waza - rzuty:
  • sumi-gaeshi – rzut przez siebie do rogu,
  • o-soto-guruma – duże przetoczenie w tył przez nogę.
 2. Ne-waza - walka na ziemi:
  • kami-hiza-gatame – dźwignia na prostą rękę w klęku w oparciu o odstawioną nogę w bok,
  • kuzure-kesa-gatame – łamiące trzymanie opasujące.
 3. Atemi-waza – atakowanie miejsc wrażliwych na ciele:
  • hira-basami-ate – uderzenie powierzchnią pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym (otwarte nożyce),
  • sokuto-ate – cios zewnętrznym kantem stopy,
  • teisho-ate – cios podstawą dłoni.

Techniki jiu jitsu – goshin-ryu:

 1. Ne-waki - obrona w pozycji leżącej przed przeciwnikiem stojącym:
  • tyłem przez obalenie przeciwnika w tył z chwytem za nogę i pchnięciem nogą w biodro,
  • tyłem przez uderzenie stopą w kolano przeciwnika z zahaczeniem drugą stopą od zewnątrz.
 2. Waki-ashi-geri – obrona przed kopnięciem:
  • z boku (yoko-geri) przez zbicie nogi w przód i kontratak stopą w zgięcie kolanowe – kansetsu-geri.
 3. Taiho-waza – chwyty transportowe:
  • prowadzenie przeciwnika przez wykonanie dźwigni łokciowej na własnym ramieniu przed sobą,
  • prowadzenie przeciwnika przez wykonanie dźwigni łokciowej na własnym karku.
 4. Kubi-jime-ryote-mochi - obrona przed duszeniem:
  • oburącz z przodu z przyciskaniem do ściany przez wykonanie dźwigni łokciowej – waki-gatame,
  • oburącz w leżeniu tyłem, gdy przeciwnik klęczy między nogami przez wykonanie dźwigni łokciowej przed sobą – ude-hishigi-juji-gatame.
 5. Atama-ateru – obrona przed uderzeniem głową:
  • z przodu przez uderzenie oburącz z góry w głowę przeciwnika – morote-tsuki-otoshi.
 6. Waki-ken-tsuki – obrona przed ciosem pięścią:
  • obrona przed różnymi ciosami przez wykonanie przysiadu z obchwytem ręką od zewnątrz nogi przeciwnika i obalenie go w tył.
 7. Jo-dori - obrona przed uderzeniem kijem z góry:
  • przez zastosowanie duszenia z tyłu wraz z dźwignią łokciową.
 8. Tanto-dori - obrona przed ciosem nożem:
  • obezwładnienie i obalenie w tył przeciwnika uderzającego nożem z góry przez podejście z tyłu i wykonanie chwytu duszącego.
 9. Kenju-mochi – obrona przed zagrożeniem pistoletem:
  • z przodu przez obalenie przeciwnika w tył w wyniku dźwigni nadgarstkowej – kote-gaeshi.
  • trzymanym przy biodrze przez obalenie przeciwnika w tył z pomocą dźwigni nadgarstkowej – kote-gaeshi.
 10. Dobre opanowanie technik z zakresu 3. KYU

Umiejętności uzupełniające:

 1. Uke-waza – bloki:
  • teisho-morote-uke – podwójny blok podstawami dłoni (w górze i w dole),
  • morote-uke – blok oburęczny przedramionami (w górze).
 2. Kyokugei – akrobatyka:

 

Minimalny okres treningowy na 2 KYU: 9 miesięcy

Test sprawności fizycznej

 

1 kyu (nowe)

W nagrodę: pas brązowy

Podstawowe umiejętności:

 1. Nage-waza – rzuty:
  • soto-maki-komi – rzut zewnętrzny obrotowo-wciągający,
  • uchi-mata – rzut przez wewnętrzne udo,
  • ko-soto-gari – rzut przez małe podcięcie zewnętrzne,
  • kami-basami – rzut za pomocą “nożyc kraba”.
 2. Ne-waza – walka na ziemi:
  • okuri-eri-jime – duszenie przesuwanym kołnierzem,
  • kata-ha-jime – duszenie skrzydłowe.
 3. Atemi-waza – atakowanie miejsc wrażliwych na ciele:
  • hiza-ate – cios kolanem,
  • haisoku-ate (ashi-kubi-ate) – cios grzbietem stopy,
  • chusoku-ate – cios podstawą palców stopy (podeszwy).

Techniki jiu jitsu – goshin-ryu:

 1. Taiho-waza - chwyty transportowe:
  • prowadzenie przeciwnika przez wykręcenie jego ręki na plecy.
 2. Kubi-jime-ryote-mochi – obrona przed duszeniem:
  • oburącz z tyłu przez wykonanie dźwigni na nadgarstek – kote-gaeshi.
  • przedramieniem przez przeciwnika stojącego z tyłu rzutem przez bark – seoi-nage.
 3. Atama-ateru - obrona przed uderzeniem głową:
  • z przodu przez wykonanie rzutu w tył przez siebie – tomoe-nage.
 4. Waki-ken-tsuki - obrona przed ciosem pięścią:
  • ciosem prostym przez kontratak nogą w brzuch ze skłonu podpartego tyłem.
 5. Tanto-dori – obrona przed ciosem nożem:
  • na odlew przez wykonanie dźwigni łokciowej – waki-gatame,
  • pchnięciem z przodu przez obalenie przeciwnika w tył za pomocą dźwigni nadgarstkowej – kote-gaeshi,
  • z góry z chwytem za ubranie z przodu przez wykonanie dźwigni łokciowej pod pachą- waki-gatame na rękę trzymającą za ubranie,
  • z góry z chwytem za ubranie z przodu przez uchwycenie w obie dłonie uderzającej ręki – teisho-morote-uke i wykonanie na niej dźwigni łokciowej pod pachą – waki-gatame.
  • z boku przez wykonanie rzutu obrotowo-wciągającego – soto-maki-komi,
  • z przodu, z chwytem za ubranie, obrona przed przyłożeniem noża do szyi przez kontratak teisho-ate w bodę i wykonanie dźwigni kote-gaeshi
  • z przodu, z chwytem za ubranie, obrona przed przyłożeniem noża do szyi od wewnątrz przez zbicie ręki, przejście do duszenia przedramieniem i obalenie.
 6. Kenju-mochi – obrona przed zagrożeniem pistoletem:
  • skierowanym do leżącego na wznak przez wykonanie obrotu i dźwigni łokciowej – waki-gatame.
 7. Shoju-mochi – obrona przed zagrożeniem karabinkiem:
  • z przodu przez podbicie go lewą ręką w górę i uderzenie kantem prawej ręki – te-gatana w uchwyt ręki przeciwnika,
  • z tyłu przez wykonanie obrotu w prawo i podbicie nogi przeciwnika od tyłu w rodzaju o-soto-gari.
 8. Dobre opanowanie technik z zakresu 2. KYU

Umiejętności uzupełniające:

 1. Kyokugei – akrobatyka:
 2. Techniki dowolne – obrona przed ciosem prostym i sierpowym – 4 techniki
 3. Techniki dowolne – obrona przed kopnięciem – 4 techniki

Minimalny okres treningowy na 1 KYU: 12 miesięcy

Test sprawności fizycznej

 

 Stopnie mistrzowskie

Podstawowe techniki Jiu-Jitsu Goshin-Ryu

Zakres lub tematyka

Ilość technik na kolejny stopień mistrzowski

1

2

3

4

5

Program nauczania Jiu-Jitsu Goshin -Ryu od 7 do 1 kyu

x

-

-

-

-

Ukemi – Chugaeri Waza
techniki padów i przewrotów

x

-

-

-

-

Gyaku-te-yubi
dźwignie na palce rąk

5

6

7

8

10

Te-kubi-waza
techniki dźwigni nadgarstkowych

6

8

10

12

14

Ude-kansetsu-waza
techniki dźwigni łokciowych

6

8

10

12

14

Ashi-kansetsu-waza
dźwignie na nogę zgiętą i wyprostowaną

3

4

5

6

7

Ashi-kubi-waza
dźwignie na staw skokowy i palce

4

5

6

7

8

Dojime-waza
ściskanie nożycowe

2

3

4

5

6

Shime-waza
techniki duszeń

8

10

12

16

20

Gyaku-kubi-waza
techniki dźwigni szyjnych

2

3

4

6

8

Osaekomi-waza
trzymania ograniczające ruchy

6

7

8

9

11

Ne-waza – techniki rzutów

Zakres lub tematyka

Ilość technik na kolejny stopień mistrzowski

1

2

3

4

5

Te-waza
Techniki rzuty ręczne

8

9

10

11

12

Ashi-waza
Techniki rzutów nożnych

9

10

11

12

14

Goshi-waza
Techniki rzutów biodrowych

6

7

8

9

10

Sutemi-waza
Techniki rzutów z poświęceniem

3

4

5

7

10

Atemi-waza (kyusho) – atakowanie miejsc wrażliwych

Zakres lub tematyka

Ilość technik na kolejny stopień mistrzowski

1

2

3

4

5

Osae-waza
Uciskanie miejsc wrażliwych

20

26

32

38

48

Atemi – ciosy w miejsca wrażliwe
cięte, miażdżące, dźgające

17

25

30

35

39

Techniki Jiu-Jitsu Goshin-Ryu

Zakres lub tematyka

Ilość technik na kolejny stopień mistrzowski

1

2

3

4

5

Ryote-mochi
Uwalnianie rąk (bez kontrataku)

12

14

16

18

22

Ryote-mochi-kaeshi
Uwalnianie rąk z kontratakiem

10

12

14

16

20

Mae-tai-ryote-mochi
Uwalnianie się z obchytu tułowia z przodu

9

10

11

12

13

Ushiro-tai-ryote-mochi
Uwalnianie się z obchytu tułowia z tyłu

9

10

11

12

13

Atama-mochi
Uwolnienie głowy z uchwytu pod pachą

8

9

10

12

15

Kaminoke-mochi
Uwalnianie się z chwytu za włosy

6

7

8

9

10

Ki-mochi
Uwalnianie się z chwytów za ubranie

12

14

16

20

22

Mae-kubi-jime-ryote-mochi
Obrona przed duszeniem z przodu

8

9

10

13

16

Ushiro-kubi-ryote-mochi
Obrona przed duszeniem z tyłu

8

9

10

13

16

Yoko-kubi-jime-ryote-mochi
Obrona przed duszeniem z boku

2

3

4

5

6

Ne-kubi-jime-ryote-mochi
Obrona przed duszeniem w leżeniu

10

12

14

16

18

Ne-waki
Obrona w pozycji leżącej przed przeciwnikiem stojącym

6

6

7

8

9

Waki-ken-tsuki
Obrona przed ciosem pięścią

5

6

7

8

9

Atama-ateru
Obrona przed uderzeniem głową

4

5

6

7

9

Waki-ashi-geri
Obrona przed kopnięciem

5

6

7

8

9

Jo-dori
Obrona przed uderzeniem kijem

4

5

6

7

9

Tanto-dori
Obrona przed ciosem nożem z góry

4

5

6

7

10

Tanto-dori
Obrona przed ciosem nożem z dołu

3

3

4

5

6

Tanto-dori
Obrona przed pchnięciem nożem

3

4

5

6

7

Tanto-dori
Obrona przed ciosem nożem z boku

3

4

5

6

7

Tanto-dori
Obrona przed ciosem nożem na odlew

3

4

5

6

7

Tanto-dori
Obrona przed ciosem nożem z chwytem za ubranie

3

3

4

5

6

Tanto-dori
Obrona przed ciosem nożem osoby trzeciej

2

3

4

5

6

Kenju-mochi
Obrona przed zagrożeniem pistoletem (z przodu, z tyłu, leżąc)

4

5

6

7

8

Shoju-mochi
Obrona przed zagrożeniem karabinkiem (z przodu i z tyłu)

3

4

5

6

7

Taiho-waza
Chwyty “transportowe”

8

9

10

12

14

Kenso-waza
Chwyty rewizyjne

2

3

4

5

6

Futari-gakai
Obrona przed kilkoma przeciwnikami

1

2

2

3

4

Teoria Jiu-Jitsu Goshin-Ryu

Zakres lub tematyka

Ilość technik na kolejny stopień mistrzowski

1

2

3

4

5

Praca pisemna na temat jiu-jitsu

1

1

1

1

2

Okresy treningowe (minimalne)

Zakres lub tematyka

Ilość technik na kolejny stopień mistrzowski

1

2

3

4

5

Okres treningowy

1 rok (ukończone 18 lat)

2 lata

3 lata

3 lata

3 lata