KEN-JUTSU  -  IAI-JUTSU

                                                                                                                                       Home


Suemonogiri -tatami omote - Galeria


Mei - oshigata
Stona poświęcona japońskiej szermierce , dobywaniu szabli.TAMESHIGIRI a SUEMONOGIRI

TAMESHIGIRI a SUEMONOGIRI często mylone ze sobą. Tameshigiri jest to próba szabli japońskiej , sprawdzanie jej  ostrości.  Taką próbę  przepro - wadzano w czasach pokoju na słomianych snopkach a dokładniej mówiąc słomianych chochołach imitujących postać ludzką. Tameshigiri  wykonywano różwnież na ciałach skazańców ,  w czasie wykonywania egzekucji na związanych przestepcach. Tameshigiri nie ma nic współnego ze sprawdza - niem umiejętności za , które odpowiedzialne jest suemonogiri.

Suemonogiri - próba umiejętności szermierza wykonywana na różnych przedmiotach , głównie na zwiniętych matach słomianych - omote tatami . W niektórych szkołach lekko osdzone na stojaku , natomiast w innych swobodnie postawione na stojaku bez jakiegokolwiek zamocowania.

Próby Suemonogiri często odbywały się na zamkach i w świątyniach.

Na zdjęciach obok :  słomiany chochoł , nazwy cięć , przykład opisu tameshigiri na  mei - oshigata .

Fot.3 , żródło: Fuller and Gregory page 124.
Poniżej próba umiejętności .
Galeria - Suemonogiri